Tanıtım

ENFORMATİK BÖLÜMÜ

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı ile Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri Bünyelerinde rektörlüklere bağlı olarak "Enformatik Bölümü" açılması kararlaştırılmıştır. Aynı kararda bütün öğrencilere temel bilgi teknolojilerinin öğretilmesi amacıyla öğrenimlerinin birinci yarı yılında "Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı" dersinin zorunlu olarak, öğrenimlerinin kalan süreleri içerisinde Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinden en az birini seçerek iki dersin okutulması istenmiştir.

Enformatik Bölüm Başkanlığının kuruluş amaçları:

1. 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 uyarınca; Temel Bilgi Teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemelerini yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek,
2. ​Uzaktan öğretimde kampus içinde Temel Bilgi Teknoloji ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin içeriğini hazırlamak ve geliştirmek
 

Enformatik bölümünün temel görevleri:

- Bilgisayar eğitimine yönelik, gerekli örgütlenmeler ve düzenlemelerin yapılması,

- Bilgisayar derslerinin koordinasyonu ve yürütülmesi,

Bunlara ek olarak:

- Akademik ve idari personele yönelik çeşitli bilgisayar kursları düzenleme

- Öğrencilere ve sanayiye yönelik çeşitli bilgisayar kursları düzenleme